Artykuły

10 września, 2019

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w porównaniu ze spółką wydaje się prostsze.  Wiąże się na ogół z łatwiejszą i tańszą księgowością.  Niemniej jednak gdy działalność gospodarcza rozwija się […]
9 września, 2019

Czy w 2019 roku kasa fiskalna jest konieczna przy najmie?

W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 31 grudnia 2019 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z obowiązkowej ewidencji […]
9 września, 2019

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Cudzoziemcem jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Warunki jakie musi spełniać cudzoziemiec, aby zostać zatrudniony są uzależnione między innymi od jego obywatelstwa. Na takich samych […]
8 września, 2019

Ulga na start, preferencyjne stawki ZUS, pełny ZUS – ubezpieczenia społeczne dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Zakładając swoją firmę chcemy jak najwięcej zaoszczędzić. Możemy to zrobić poprzez wybór najlepszej formy opodatkowania https://gaccountancy.pl/artykuly/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-formy-opodatkowania-w-polsce/ oraz skorzystanie z możliwości opłacania niższych składek do ZUS. z tzw. […]
6 września, 2019

Proforma, faktura zaliczkowa czy faktura?

Ze względów bezpieczeństwa przedsiębiorcy wolą otrzymać część pieniędzy przed rozpoczęciem wykonywania usługi bądź dostawą towarów. Dokonanie sprzedaży bez zabezpieczenia spraw finansowych może skutkować utratą płynności. Firma […]
6 września, 2019

Podatek liniowy – dla kogo?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, podczas wypełniania wniosku w CEIDG musimy wybrać formę opodatkowania. Nasz wybór ma wpływ na wysokość płaconych podatków. Ważne, żeby dokładnie przeanalizować prognozę […]
5 września, 2019

Wniesienie pieniędzy do spółki

Często w firmie brakuje gotówki. Czasami pieniądze „spadają z nieba” –  właściciele dokonują wpłaty na konto firmowe nie przywiązując wagi do podstawy prawnej. Tymczasem każda wpłata […]
5 września, 2019

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zamknięcie sp. z o.o. i wyrejestrowanie jej z KRS to długotrwały proces zwany postępowaniem likwidacyjnym. Proces ten rozpoczyna się z momentem podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki […]
5 września, 2019

NIP na paragonie w roku 2020

Na początku września Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 01.01.2020r. paragony do których będą wystawiane faktury muszą zawierać NIP nabywcy towarów lub usług. Za nieprzestrzeganie tego przepisu […]