Artykuły

Wrzesień 4, 2019

Rozliczenie nadwyżki w podatku VAT

Deklaracja VAT-7 dla podatku od towarów i usług to rozliczenie podatku należnego i naliczonego. Podatek należny związany jest ze sprzedażą czyli np: dostawa towarów i usług, […]
Wrzesień 4, 2019

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa ma bezpośredni wpływ na ekonomię zarządzania firmą, przejawiającą się płaceniem możliwie najniższych podatków. Wybór formy opodatkowania zawsze powinien być poprzedzony szczegółową analizą dotyczącą obszarów […]
Wrzesień 4, 2019

Amortyzacja w JDG

Amortyzacja to rozłożenie kosztów związanych ze składnikami majątku firmy w czasie. O amortyzacji można mówić w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ten pierwszy dotyczy tylko dużych przedsiębiorców […]
Wrzesień 4, 2019

 VAT – usługi gastronomiczne i cateringowe

Dla usług gastronomicznych i cateringowych stawka podatku VAT wynosi 8%. Jeżeli usługi te są związane ze sprzedażą napojów, dostawą tych towarów będą podlegały pod inną, wyższą […]
Wrzesień 4, 2019

Co wybrać spółkę czy jednoosobową działalność gospodarczą?

Startując z naszym biznesem musimy podjąć bardzo ważną decyzję. W jakiej formie będziemy ją prowadzić. Mamy do wyboru JDG lub spółkę. Wybór często jest podyktowany wizerunkiem […]
Wrzesień 3, 2019

Wybór optymalnej formy opodatkowania na przykładzie – działalność gospodarcza

Aby wybrać najlepszą formę opodatkowania dla swojej firmy należy przeanalizować lub oszacować (jesli mówimy o przyszłej działalności) jej przychody, koszty, środki trwałe objęte amortyzacją, sytuację rodzinną […]
Wrzesień 3, 2019

Ulgi podatkowe

Przez ulgę podatkową rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem […]
Wrzesień 3, 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych – formy opodatkowania w Polsce

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim i obligatoryjnym. W Polsce w strukturze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dominują mikroprzedsiębiorstwa. Mają one do wyboru kilka form […]
Wrzesień 2, 2019

Split payment od listopada 2019

Sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne są w Polsce w znacznym stopniu objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Odwrócony […]