Artykuły

5 września, 2019

Nowy JPK w 2020 roku

Dotychczasowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT zostaną zastąpione przez nową strukturę JPK składającą się z dwóch części: ewidencja VAT deklaracja VAT Dokument JPK będzie nadal tylko […]
4 września, 2019

Rozliczenie nadwyżki w podatku VAT

Deklaracja VAT-7 dla podatku od towarów i usług to rozliczenie podatku należnego i naliczonego. Podatek należny związany jest ze sprzedażą czyli np: dostawa towarów i usług, […]
4 września, 2019

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa ma bezpośredni wpływ na ekonomię zarządzania firmą, przejawiającą się płaceniem możliwie najniższych podatków. Wybór formy opodatkowania zawsze powinien być poprzedzony szczegółową analizą dotyczącą obszarów […]
4 września, 2019

Amortyzacja w JDG

Amortyzacja to rozłożenie kosztów związanych ze składnikami majątku firmy w czasie. O amortyzacji można mówić w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ten pierwszy dotyczy tylko dużych przedsiębiorców […]
4 września, 2019

 VAT – usługi gastronomiczne i cateringowe

Dla usług gastronomicznych i cateringowych stawka podatku VAT wynosi 8%. Jeżeli usługi te są związane ze sprzedażą napojów, dostawą tych towarów będą podlegały pod inną, wyższą […]
4 września, 2019

Co wybrać spółkę czy jednoosobową działalność gospodarczą?

Startując z naszym biznesem musimy podjąć bardzo ważną decyzję. W jakiej formie będziemy ją prowadzić. Mamy do wyboru JDG lub spółkę. Wybór często jest podyktowany wizerunkiem […]
3 września, 2019

Wybór optymalnej formy opodatkowania na przykładzie – działalność gospodarcza

Aby wybrać najlepszą formę opodatkowania dla swojej firmy należy przeanalizować lub oszacować (jesli mówimy o przyszłej działalności) jej przychody, koszty, środki trwałe objęte amortyzacją, sytuację rodzinną […]
3 września, 2019

Ulgi podatkowe

Przez ulgę podatkową rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem […]
3 września, 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych – formy opodatkowania w Polsce

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim i obligatoryjnym. W Polsce w strukturze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dominują mikroprzedsiębiorstwa. Mają one do wyboru kilka form […]