Artykuły

21 lutego, 2020

Samochód stanowiący współwłasność a majątek firmowy

Często zdarza się tak, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce wprowadzić do firmy swój samochód. W jakim przypadku będzie on stanowił środek trwały? Co jeśli […]
15 stycznia, 2020

Kwartalna zaliczka na podatek dochodowy CIT i PIT 2020

Kto może skorzystać   Możliwość rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych kwartalnie dotyczy nowych firm oraz tzw. małych podatników.   Definicja małego […]
7 stycznia, 2020

Zmiana formy opodatkowania w 2020 roku

Wybór formy opodatkowania dokonuje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na wniosku CEIDG-1. Zmiana formy opodatkowania jest możliwa od początku kolejnego roku.   […]
2 stycznia, 2020

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej można skorzystać na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Od 1 maja 2019 r. ulgę można odliczyć wyłącznie […]
30 grudnia, 2019

Mały ZUS plus od 2020

Dnia 21.12.20219 rząd przyjął projekt dzięki któremu od stycznia 2020 firmy będą płacić mniejszy ZUS. 27 grudnia Senat jednogłośnie przyjął ustawę wprowadzającą Mały ZUS Plus. W […]
9 grudnia, 2019

Zasady rachunkowości

Poprzez zasady rachunkowości rozumie się reguły stworzone na podstawie przepisów prawa, zgodne ze standardami rachunkowości.   Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych   Do systemu przetwarzania danych wprowadza […]
6 grudnia, 2019

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny numer konta na który od 1 stycznia 2020 roku podatnicy bedą płacić do urzędu skarbowego takie jak: PIT VAT CIT Aby sprawdzić […]
6 grudnia, 2019

Handel mieszkaniami w JDG

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy zastanawiają się jak zakwalifikować poszczególe wydatki do właściwych kolumn w KPiR. W przypadku gdy firma nabywa nieruchomość do odsprzedaży, podatnicy zastanawiają się, […]
29 listopada, 2019

Import towarów – procedura uproszczona

Definicja importu i towarów   Zgodnie art. 7  pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług  import stanowi przewóz […]