Artykuły

30 grudnia, 2019

Mały ZUS plus od 2020

Dnia 21.12.20219 rząd przyjął projekt dzięki któremu od stycznia 2020 firmy będą płacić mniejszy ZUS. 27 grudnia Senat jednogłośnie przyjął ustawę wprowadzającą Mały ZUS Plus. W […]
9 grudnia, 2019

Zasady rachunkowości

Poprzez zasady rachunkowości rozumie się reguły stworzone na podstawie przepisów prawa, zgodne ze standardami rachunkowości.   Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych   Do systemu przetwarzania danych wprowadza […]
6 grudnia, 2019

Handel mieszkaniami w JDG

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy zastanawiają się jak zakwalifikować poszczególe wydatki do właściwych kolumn w KPiR. W przypadku gdy firma nabywa nieruchomość do odsprzedaży, podatnicy zastanawiają się, […]