Uncategorized

Grudzień 9, 2019

Zasady rachunkowości

Poprzez zasady rachunkowości rozumie się reguły stworzone na podstawie przepisów prawa, zgodne ze standardami rachunkowości.   Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych   Do systemu przetwarzania danych wprowadza […]
Grudzień 6, 2019

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny numer konta na który od 1 stycznia 2020 roku podatnicy bedą płacić do urzędu skarbowego takie jak: PIT VAT CIT Aby sprawdzić […]
Grudzień 6, 2019

Handel mieszkaniami w JDG

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy zastanawiają się jak zakwalifikować poszczególe wydatki do właściwych kolumn w KPiR. W przypadku gdy firma nabywa nieruchomość do odsprzedaży, podatnicy zastanawiają się, […]
Listopad 29, 2019

Import towarów – procedura uproszczona

Definicja importu i towarów   Zgodnie art. 7  pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług  import stanowi przewóz […]
Listopad 26, 2019

Mały ZUS od stycznia 2020 – projekt rządowy

Dnia 21.12.20219 rząd przyjął projekt dzięki któremu od stycznia 2020 firmy będą płacić mniejszy ZUS. W chwili obecnej przedsiębiorca niekorzystający z ulg płaci pełny ZUS w […]
Listopad 20, 2019

Limit 30-krotności składek ZUS zostaje!

Limit 30-krotności składek ZUS, polega na tym, że jeśli ktoś zarobi w ciągu roku więcej niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, powyżej tej sumy nie […]
Listopad 19, 2019

Nowe obowiązki dla spółek od 2020 roku

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych funkcjonuje od 13 października 2019 roku i ma za zadanie zapobiegać praniu pieniędzy oraz zmniejszyć ryzyko terroryzmu. Spółki handlowe w Polsce muszą […]
Listopad 14, 2019

Zmiany stawek VAT od 1 kwietnia 2020

Wiele przepisów z ustawy z dnia 09.08.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie już 01.04.2020 r. Przyniesie to duże […]
Listopad 14, 2019

Użyczenie samochodu firmie

W działalności gospodarczej  przedsiębiorca ma możliwość korzystania z prywatnego samochodu lub może posiadać firmowy samochód. Może również skorzystać z leasingu, dzierżawy oraz użyczenia. Umowa użyczenia ma […]