Artykuły

20 września, 2019

Zmiana stawki PIT z 18% na 17% już od października 2019 roku

Dnia 30 sierpnia sejm uchwalił obniżenie stawki podatku PIT z 18% na 17%. Przy niezmienionej pensji brutto, pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenia netto. Zmiany dotyczą także emerytów, […]
18 września, 2019

Podpis elektroniczny i Profil Zaufany

Podpisy elektroniczne działają w oparciu o certyfikaty cyfrowe. Certyfikaty dzielą się na kwalifikowane i niekwalifikowane. Stąd wynika podział na podpis kwalifikowany i niekwalifikowany. Podpisy elektroniczne zapewniają: […]
13 września, 2019

Brak podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia

Od 1 sierpnia 2019 roku osoby do 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zwolnienie dotyczy wynagrodzeń na umowę o pracę, […]
13 września, 2019

Kontrakt menadżerski

Kontrakt menadżerski – umowa nienazwana Kontrakt menadżerki zwany umową o zarządzanie to jedna z form zatrudnienia, która nie jest umową o pracę. Kontrakt menadżerski to umowa […]
12 września, 2019

Podwyżki w ZUS w 2020 roku

Jak co roku czekają przedsiębiorców podwyżki opłacanych składek do ZUS. W 2020 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić około 120 zł miesięcznie więcej. Przedsiębiorcy opłacają […]
12 września, 2019

Plan przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Zgodnie z Art. 584 Kodeksu Spółek Handlowych w pierwszym etapie przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową należy sporządzić plan przekształcenia.   Elementy planu przekształcenia Plan przekształcenia musi […]
11 września, 2019

Kiedy opłaca się być na ryczałcie

Kiedy zakładamy działalność gospodarczą stajemy przed bardzo ważnym pytaniem, którą formę opodatkowania wybrać? Mamy prawo do wyboru jednej spośród czterech form opodatkowania: podatek liniowy, podatek progresywny, […]
11 września, 2019

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej może nastąpić z różnych powodów: awaria, zapełnienie pamięci kasy, zaprzestanie używania lub koniec działalności firmy. Zasady dotyczące zakończenia pracy kasy wynikają z § […]
11 września, 2019

50% koszty uzyskania przychodu w 2019 roku

Podatek liczymy od przychodu pomniejszając go o koszty uzyskania przychodu. Wysokość kosztów zależy od tytułu przychodów. Im więcej kosztów, tym niższa kwota do opodatkowania, a co […]