Oferta

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, form ryczałtowych
 • usługi kadrowo-płacowe
 • rozliczanie podatków
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, IFT-ZR, PIT 8AR)
 • sporządzanie sprawozdań do GUS-u, NBP-u
 • prowadzenie rejestru środków trwałych
 • przygotowanie danych, sporządzanie wyliczeń na potrzeby KNF
 • sporządzanie miesięcznych, rocznych sprawozdań w tym:
  • bilans
  • RZiS
  • cash flow
  • informacje dodatkowe
 • obsługę audytorów
 • rozliczanie instrumentów finansowych (akcje, obligacje, rynek FOREX)
 • doradztwo podatkowe