Artykuły

14 listopada, 2019

Użyczenie samochodu firmie

W działalności gospodarczej  przedsiębiorca ma możliwość korzystania z prywatnego samochodu lub może posiadać firmowy samochód. Może również skorzystać z leasingu, dzierżawy oraz użyczenia. Umowa użyczenia ma […]
7 listopada, 2019

Split payment w praktyce

Od 1 listopada obowiązuje split payment, znika odwrotne obciążenie. Na razie split payment będzie obowiązywał do 28.02.2022 r. Polska uzyskała zgodę z UE na stowanie split […]
30 października, 2019

Różnice kursowe – metoda podatkowa

W obrocie gospodarczym związku z wystawianiem, otrzymywaniem dokumentów oraz posiadaniem rachunków  w walucie obcej powstają różnice kursowe. Jednostki prowadzące księgi rachunkowe w celu rozliczania różnic kursowych […]