Artykuły

Październik 18, 2019

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Urlop jest to okres wolny od świadczenia pracy, przewidziany przepisami prawa. Pracownik w tym okresie otrzymuje wynagrodzenie lub nie, jest to uzależnione od rodzaju urlopu. Ekwiwalent jest to równowartość, innymi słowy […]
Październik 16, 2019

50% koszt uzyskania przychodów

Podstawowe koszty uzyskania przychodów dla umowy o dzieło wynoszą 20% uzyskanego przychodu. Podwyższone koszty uzyskania przychodów dotyczą twórców, artystów i wynoszą w określonych przypadkach 50%. W […]
Październik 8, 2019

Przykładowe stawki VAT w gastronomii

Sprzedaż napojów a usługa gastronomiczna i cateringowa Dla usług gastronomicznych i cateringowych stosuje się stawkę podatku VAT – 8%. Obniżona stawka nie dotyczy jednak sprzedaży napojów […]
Październik 4, 2019

Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku

Od 2003 roku systematycznie w każdym roku jest podnoszone minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2019 roku wynosi ono 2250 zł brutto i jest wyższe o 1450 […]
Październik 2, 2019

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki następuje z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.   Przyczyny likwidacji Katalog przyczyn dla których następuje likwidacja spółki jest ujęty w KSH i składa […]
Wrzesień 23, 2019

Spółka akcyjna – forma działalności dla dużych firm

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa oparta na obiegu akcji, które są w rękach akcjonariuszy. Ta forma działalności zarezerwowana jest dla firm planujących wejście na giełdę. Niektóre […]
Wrzesień 23, 2019

Polska firma w Czechach

Czechy to kraj w którym Polacy coraz częściej zakładają swój biznes.  W ostatnich 7 latach w tym kraju przez Polaków zostało założonych ponad 2 tys. firm. […]
Wrzesień 20, 2019

Formy zatrudnienia – którą wybrać?

Przedsiębiorca chcąc zatrudnić pracownika ma do wyboru różne formy zatrudnienia. Aby zatrudnić pracownika na najkorzystniejszych warunkach i nie narazić się na żadne kary, należy przeanalizować formy […]
Wrzesień 20, 2019

Zmiana stawki PIT z 18% na 17% już od października 2019 roku

Dnia 30 sierpnia sejm uchwalił obniżenie stawki podatku PIT z 18% na 17%. Przy niezmienionej pensji brutto, pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenia netto. Zmiany dotyczą także emerytów, […]