Artykuły

18 października, 2019

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Urlop jest to okres wolny od świadczenia pracy, przewidziany przepisami prawa. Pracownik w tym okresie otrzymuje wynagrodzenie lub nie, jest to uzależnione od rodzaju urlopu. Ekwiwalent jest to równowartość, innymi słowy […]
16 października, 2019

50% koszt uzyskania przychodów

Podstawowe koszty uzyskania przychodów dla umowy o dzieło wynoszą 20% uzyskanego przychodu. Podwyższone koszty uzyskania przychodów dotyczą twórców, artystów i wynoszą w określonych przypadkach 50%. W […]
23 września, 2019

Polska firma w Czechach

Czechy to kraj w którym Polacy coraz częściej zakładają swój biznes.  W ostatnich 7 latach w tym kraju przez Polaków zostało założonych ponad 2 tys. firm. […]