Artykuły

Wrzesień 12, 2019

Podwyżki w ZUS w 2020 roku

Jak co roku czekają przedsiębiorców podwyżki opłacanych składek do ZUS. W 2020 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić około 120 zł miesięcznie więcej. Przedsiębiorcy opłacają […]
Wrzesień 12, 2019

Plan przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Zgodnie z Art. 584 Kodeksu Spółek Handlowych w pierwszym etapie przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową należy sporządzić plan przekształcenia.   Elementy planu przekształcenia Plan przekształcenia musi […]
Wrzesień 11, 2019

Kiedy opłaca się być na ryczałcie

Kiedy zakładamy działalność gospodarczą stajemy przed bardzo ważnym pytaniem, którą formę opodatkowania wybrać? Mamy prawo do wyboru jednej spośród czterech form opodatkowania: podatek liniowy, podatek progresywny, […]
Wrzesień 11, 2019

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej może nastąpić z różnych powodów: awaria, zapełnienie pamięci kasy, zaprzestanie używania lub koniec działalności firmy. Zasady dotyczące zakończenia pracy kasy wynikają z § […]
Wrzesień 11, 2019

50% koszty uzyskania przychodu w 2019 roku

Podatek liczymy od przychodu pomniejszając go o koszty uzyskania przychodu. Wysokość kosztów zależy od tytułu przychodów. Im więcej kosztów, tym niższa kwota do opodatkowania, a co […]
Wrzesień 10, 2019

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w porównaniu ze spółką wydaje się prostsze.  Wiąże się na ogół z łatwiejszą i tańszą księgowością.  Niemniej jednak gdy działalność gospodarcza rozwija się […]
Wrzesień 9, 2019

Czy w 2019 roku kasa fiskalna jest konieczna przy najmie?

W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 31 grudnia 2019 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z obowiązkowej ewidencji […]
Wrzesień 9, 2019

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Cudzoziemcem jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Warunki jakie musi spełniać cudzoziemiec, aby zostać zatrudniony są uzależnione między innymi od jego obywatelstwa. Na takich samych […]
Wrzesień 8, 2019

Ulga na start, preferencyjne stawki ZUS, pełny ZUS – ubezpieczenia społeczne dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Zakładając swoją firmę chcemy jak najwięcej zaoszczędzić. Możemy to zrobić poprzez wybór najlepszej formy opodatkowania https://gaccountancy.pl/artykuly/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-formy-opodatkowania-w-polsce/ oraz skorzystanie z możliwości opłacania niższych składek do ZUS. z tzw. […]