Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne związane z zagadnieniami podatkowymi jest u nas na najwyższym poziomie. Specjalista po studiach zarówno prawniczych jak i finansowo-rachunkowych potrfi rozwiązać najbardziej skomplikowane kwestie podatkowe, stworzyć umowy spółek czy reperezentować naszych Klientów przed organami administracyjnymi.

Tworzenie idnywidualnych umów spólek na potrzeby konkretnej działalności/przedsiębiorca zapewnia bezpieczeństwo naszym Klientom i ich wsólnikom. Korzystanie z gotowych szablonów do tworzenia umów nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bowiem każdy przypadek jest inny.