Samochód stanowiący współwłasność a majątek firmowy