Plan przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową