VAT – przedłużenie obowiązywania obniżonych stawek podatku do końca 2022 r.