Artykuły

4 listopada, 2019

Ulga na czyste powietrze

Ulga na czyste powietrze zaczęła obowiązywać od 2019 r. W prowadzono ją w ramach walki ze smogiem.  Zbliżona jest do dawnej ulgi remontowej. Dotyczy osób które […]
30 października, 2019

Sprzedaż samochodu bez podatku

Kupujemy samochód na potrzeby własne, a po jakimś czasie chcemy go sprzedać i zastanawiamy się czy musimy płacić podatek dochodowy od tej transakcji kupna sprzedaży. Zależy […]
30 października, 2019

Różnice kursowe – metoda podatkowa

W obrocie gospodarczym związku z wystawianiem, otrzymywaniem dokumentów oraz posiadaniem rachunków  w walucie obcej powstają różnice kursowe. Jednostki prowadzące księgi rachunkowe w celu rozliczania różnic kursowych […]
25 października, 2019

Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców

Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców ponoszą obopólnie pracownicy i pracodawca.   Nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy   Nielegalnie zatrudniony cudzoziemiec otrzymuje karę do 5 000 zł i najczęściej decyzję o […]
25 października, 2019

Limit podatkowy dla małych podatników wzrośnie w 2020 roku

Obecnie 1,2 mln euro to limit przychodów który decyduje o tym, czy podatnik może posiadać status małego podatnika. Ten sam limit wpływa również na możliwość korzystania […]
18 października, 2019

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop?

Urlop jest to okres wolny od świadczenia pracy, przewidziany przepisami prawa. Pracownik w tym okresie otrzymuje wynagrodzenie lub nie, jest to uzależnione od rodzaju urlopu. Ekwiwalent jest to równowartość, innymi słowy […]
16 października, 2019

50% koszt uzyskania przychodów

Podstawowe koszty uzyskania przychodów dla umowy o dzieło wynoszą 20% uzyskanego przychodu. Podwyższone koszty uzyskania przychodów dotyczą twórców, artystów i wynoszą w określonych przypadkach 50%. W […]
8 października, 2019

Przykładowe stawki VAT w gastronomii

Sprzedaż napojów a usługa gastronomiczna i cateringowa Dla usług gastronomicznych i cateringowych stosuje się stawkę podatku VAT – 8%. Obniżona stawka nie dotyczy jednak sprzedaży napojów […]
4 października, 2019

Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku

Od 2003 roku systematycznie w każdym roku jest podnoszone minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2019 roku wynosi ono 2250 zł brutto i jest wyższe o 1450 […]