Przedstawiamy zakres naszych usług księgowych. Nasze biuro księgowe zlokalizowane jest w Warszawie, w dzielnicy Mokotów.
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
 • Opracowywanie planów kont
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Rozrachunki
 • Prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • Sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości
 • Deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sprawozdania do urzędu statystycznego
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Rejestry VAT
 • Deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sprawozdania do urzędu statystycznego
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja podatku VAT
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego
PŁACE I ZUS
 • Sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej (Płatnik)
 • Informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
ZAKŁADANIE FIRM
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Pomoc w zakładaniu spółek
RAPORTY

Na Twoje życzenie przygotujemy raporty ułatwiające prowadzenie Twojego przedsiębiorstwa. Przykładowe raporty to:

 • Stan i wiekowanie rozrachunków
 • Rachunek zysków i strat
 • Analiza wyników finansowych w przekroju według miejsc powstawania
 • Stan zobowiązań wobec budżetu
 • Inne raporty na życzenie
 • Arkusze kalkulacyjne związane bądź nie związane z prowadzonymi przez nas księgami