Pełna Księgowość

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
  • Opracowywanie planów kont
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • Rozrachunki
  • Prowadzenie rejestrów podatku VAT
  • Sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości
  • Deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
  • Sprawozdania do urzędu statystycznego

 

Dysponujemy doświadczeniem w zakresie prowadzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz spółek komandytowych i wszelkich rozbudowanych podmiotów gospodarczych. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak ważne jest dopilnowanie wszelkich formalności, przelewów, terminów w przypadku prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości. Pełna księgowość różni się diametralnie od książki przychodów i rozchodów czy ryczałtu ewidencjonowanego. Każda złotówka w przypadku takiej formy działalności musi zostać rozliczona. Każda faktura zapłacona pieniędzmi firmowymi. Płatności gotówkowe muszą się znaleźć w raporcie kasowym, wszystko musi być jasne, klarowne i zgodne z zapisami w banku i na kontach księgowych. Jest wiele utrudnień związanych ze swobodnym wypłacaniem i wpłacaniem pieniędzy na konto spółki, ale my znajdziemy najodpowiedniejszy i najtańszy sposób aby to zrobić. Postaramy się ułatwić prowadzenie działalności w tej formie,  wypracować optymalne schematy działania, dzięki którym zmniejszy się ryzyko popełnienia błędu natury księgowej, formalnej, podatkowej.

Pomożemy opracować plan kont pozwalający na tworzenie raportów i analiz dotyczących sytuacji firmy od strony kosztów i przychodów, zwrócimy Twoją uwagę na najważniejsze zdarzenia gospodarcze w przedsiębiorstwie.

Zajmiemy się rozrachunkami dzięki którym nie będzie wątpliwości za który dokument kontrahent nam nie zapłacił lub za którą fakturę my nie zapłaciliśmy oraz bieżącą ewidencją operacji gospodarczych.

Prowadzimy rejestry podatku VAT. VAT naliczony czy należny zawsze musi się zgadzać co do grosza, bowiem organy skarbowe są bardzo wyczulone na punkcie tego podatku. Na podstawie rejestrów stworzymy deklarację VAT oraz plik JPK, które prześlemy do urzędu skarbowego.

Załatwimy sprawy związane z KRS – przygotujemy sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości.

Wiemy jak wymagający jest GUS szczególnie w przypadku większych przedsiębiorstw. Wypełnimy wszelkie formularze dla urzędu statystycznego.