Artykuły

4 września, 2019

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa ma bezpośredni wpływ na ekonomię zarządzania firmą, przejawiającą się płaceniem możliwie najniższych podatków. Wybór formy opodatkowania zawsze powinien być poprzedzony szczegółową analizą dotyczącą obszarów […]
4 września, 2019

Amortyzacja w JDG

Amortyzacja to rozłożenie kosztów związanych ze składnikami majątku firmy w czasie. O amortyzacji można mówić w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ten pierwszy dotyczy tylko dużych przedsiębiorców […]
4 września, 2019

 VAT – usługi gastronomiczne i cateringowe

Dla usług gastronomicznych i cateringowych stawka podatku VAT wynosi 8%. Jeżeli usługi te są związane ze sprzedażą napojów, dostawą tych towarów będą podlegały pod inną, wyższą […]
4 września, 2019

Co wybrać spółkę czy jednoosobową działalność gospodarczą?

Startując z naszym biznesem musimy podjąć bardzo ważną decyzję. W jakiej formie będziemy ją prowadzić. Mamy do wyboru JDG lub spółkę. Wybór często jest podyktowany wizerunkiem […]
3 września, 2019

Wybór optymalnej formy opodatkowania na przykładzie – działalność gospodarcza

Aby wybrać najlepszą formę opodatkowania dla swojej firmy należy przeanalizować lub oszacować (jesli mówimy o przyszłej działalności) jej przychody, koszty, środki trwałe objęte amortyzacją, sytuację rodzinną […]
3 września, 2019

Ulgi podatkowe

Przez ulgę podatkową rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem […]
3 września, 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych – formy opodatkowania w Polsce

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim i obligatoryjnym. W Polsce w strukturze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dominują mikroprzedsiębiorstwa. Mają one do wyboru kilka form […]
2 września, 2019

Split payment od listopada 2019

Sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne są w Polsce w znacznym stopniu objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Odwrócony […]
2 września, 2019

Biała lista podatników VAT

Biała lista to  wykaz podatników  VAT. Spowoduje ona duże zmiany dla podatników od towarów i usług. Już od 1 września 2019 można korzystać z białej listy […]