Artykuły

Wrzesień 5, 2019

Wniesienie pieniędzy do spółki

Często w firmie brakuje gotówki. Czasami pieniądze „spadają z nieba” –  właściciele dokonują wpłaty na konto firmowe nie przywiązując wagi do podstawy prawnej. Tymczasem każda wpłata […]
Wrzesień 5, 2019

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zamknięcie sp. z o.o. i wyrejestrowanie jej z KRS to długotrwały proces zwany postępowaniem likwidacyjnym. Proces ten rozpoczyna się z momentem podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki […]
Wrzesień 5, 2019

NIP na paragonie w roku 2020

Na początku września Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 01.01.2020r. paragony do których będą wystawiane faktury muszą zawierać NIP nabywcy towarów lub usług. Za nieprzestrzeganie tego przepisu […]
Wrzesień 5, 2019

Nowy JPK w 2020 roku

Dotychczasowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT zostaną zastąpione przez nową strukturę JPK składającą się z dwóch części: ewidencja VAT deklaracja VAT Dokument JPK będzie nadal tylko […]
Wrzesień 4, 2019

Rozliczenie nadwyżki w podatku VAT

Deklaracja VAT-7 dla podatku od towarów i usług to rozliczenie podatku należnego i naliczonego. Podatek należny związany jest ze sprzedażą czyli np: dostawa towarów i usług, […]
Wrzesień 4, 2019

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa ma bezpośredni wpływ na ekonomię zarządzania firmą, przejawiającą się płaceniem możliwie najniższych podatków. Wybór formy opodatkowania zawsze powinien być poprzedzony szczegółową analizą dotyczącą obszarów […]
Wrzesień 4, 2019

Amortyzacja w JDG

Amortyzacja to rozłożenie kosztów związanych ze składnikami majątku firmy w czasie. O amortyzacji można mówić w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ten pierwszy dotyczy tylko dużych przedsiębiorców […]
Wrzesień 4, 2019

 VAT – usługi gastronomiczne i cateringowe

Dla usług gastronomicznych i cateringowych stawka podatku VAT wynosi 8%. Jeżeli usługi te są związane ze sprzedażą napojów, dostawą tych towarów będą podlegały pod inną, wyższą […]
Wrzesień 4, 2019

Co wybrać spółkę czy jednoosobową działalność gospodarczą?

Startując z naszym biznesem musimy podjąć bardzo ważną decyzję. W jakiej formie będziemy ją prowadzić. Mamy do wyboru JDG lub spółkę. Wybór często jest podyktowany wizerunkiem […]