Artykuły

13 września, 2019

Kontrakt menadżerski

Kontrakt menadżerski – umowa nienazwana Kontrakt menadżerki zwany umową o zarządzanie to jedna z form zatrudnienia, która nie jest umową o pracę. Kontrakt menadżerski to umowa […]
12 września, 2019

Podwyżki w ZUS w 2020 roku

Jak co roku czekają przedsiębiorców podwyżki opłacanych składek do ZUS. W 2020 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić około 120 zł miesięcznie więcej. Przedsiębiorcy opłacają […]
12 września, 2019

Plan przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Zgodnie z Art. 584 Kodeksu Spółek Handlowych w pierwszym etapie przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową należy sporządzić plan przekształcenia.   Elementy planu przekształcenia Plan przekształcenia musi […]
11 września, 2019

Kiedy opłaca się być na ryczałcie

Kiedy zakładamy działalność gospodarczą stajemy przed bardzo ważnym pytaniem, którą formę opodatkowania wybrać? Mamy prawo do wyboru jednej spośród czterech form opodatkowania: podatek liniowy, podatek progresywny, […]
11 września, 2019

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej może nastąpić z różnych powodów: awaria, zapełnienie pamięci kasy, zaprzestanie używania lub koniec działalności firmy. Zasady dotyczące zakończenia pracy kasy wynikają z § […]
11 września, 2019

50% koszty uzyskania przychodu w 2019 roku

Podatek liczymy od przychodu pomniejszając go o koszty uzyskania przychodu. Wysokość kosztów zależy od tytułu przychodów. Im więcej kosztów, tym niższa kwota do opodatkowania, a co […]
10 września, 2019

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w porównaniu ze spółką wydaje się prostsze.  Wiąże się na ogół z łatwiejszą i tańszą księgowością.  Niemniej jednak gdy działalność gospodarcza rozwija się […]
9 września, 2019

Czy w 2019 roku kasa fiskalna jest konieczna przy najmie?

W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 31 grudnia 2019 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, z obowiązkowej ewidencji […]
9 września, 2019

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Cudzoziemcem jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Warunki jakie musi spełniać cudzoziemiec, aby zostać zatrudniony są uzależnione między innymi od jego obywatelstwa. Na takich samych […]