Artykuły

8 października, 2019

Przykładowe stawki VAT w gastronomii

Sprzedaż napojów a usługa gastronomiczna i cateringowa Dla usług gastronomicznych i cateringowych stosuje się stawkę podatku VAT – 8%. Obniżona stawka nie dotyczy jednak sprzedaży napojów […]
4 października, 2019

Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku

Od 2003 roku systematycznie w każdym roku jest podnoszone minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2019 roku wynosi ono 2250 zł brutto i jest wyższe o 1450 […]
2 października, 2019

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki następuje z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.   Przyczyny likwidacji Katalog przyczyn dla których następuje likwidacja spółki jest ujęty w KSH i składa […]
23 września, 2019

Spółka akcyjna – forma działalności dla dużych firm

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa oparta na obiegu akcji, które są w rękach akcjonariuszy. Ta forma działalności zarezerwowana jest dla firm planujących wejście na giełdę. Niektóre […]
23 września, 2019

Polska firma w Czechach

Czechy to kraj w którym Polacy coraz częściej zakładają swój biznes.  W ostatnich 7 latach w tym kraju przez Polaków zostało założonych ponad 2 tys. firm. […]
20 września, 2019

Formy zatrudnienia – którą wybrać?

Przedsiębiorca chcąc zatrudnić pracownika ma do wyboru różne formy zatrudnienia. Aby zatrudnić pracownika na najkorzystniejszych warunkach i nie narazić się na żadne kary, należy przeanalizować formy […]
20 września, 2019

Zmiana stawki PIT z 18% na 17% już od października 2019 roku

Dnia 30 sierpnia sejm uchwalił obniżenie stawki podatku PIT z 18% na 17%. Przy niezmienionej pensji brutto, pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenia netto. Zmiany dotyczą także emerytów, […]
18 września, 2019

Podpis elektroniczny i Profil Zaufany

Podpisy elektroniczne działają w oparciu o certyfikaty cyfrowe. Certyfikaty dzielą się na kwalifikowane i niekwalifikowane. Stąd wynika podział na podpis kwalifikowany i niekwalifikowany. Podpisy elektroniczne zapewniają: […]
13 września, 2019

Brak podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia

Od 1 sierpnia 2019 roku osoby do 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zwolnienie dotyczy wynagrodzeń na umowę o pracę, […]