Artykuły

Wrzesień 23, 2019

Polska firma w Czechach

Czechy to kraj w którym Polacy coraz częściej zakładają swój biznes.  W ostatnich 7 latach w tym kraju przez Polaków zostało założonych ponad 2 tys. firm. […]
Wrzesień 20, 2019

Formy zatrudnienia – którą wybrać?

Przedsiębiorca chcąc zatrudnić pracownika ma do wyboru różne formy zatrudnienia. Aby zatrudnić pracownika na najkorzystniejszych warunkach i nie narazić się na żadne kary, należy przeanalizować formy […]
Wrzesień 20, 2019

Zmiana stawki PIT z 18% na 17% już od października 2019 roku

Dnia 30 sierpnia sejm uchwalił obniżenie stawki podatku PIT z 18% na 17%. Przy niezmienionej pensji brutto, pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenia netto. Zmiany dotyczą także emerytów, […]
Wrzesień 18, 2019

Podpis elektroniczny i Profil Zaufany

Podpisy elektroniczne działają w oparciu o certyfikaty cyfrowe. Certyfikaty dzielą się na kwalifikowane i niekwalifikowane. Stąd wynika podział na podpis kwalifikowany i niekwalifikowany. Podpisy elektroniczne zapewniają: […]
Wrzesień 13, 2019

Brak podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia

Od 1 sierpnia 2019 roku osoby do 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zwolnienie dotyczy wynagrodzeń na umowę o pracę, […]
Wrzesień 13, 2019

Kontrakt menadżerski

Kontrakt menadżerski – umowa nienazwana Kontrakt menadżerki zwany umową o zarządzanie to jedna z form zatrudnienia, która nie jest umową o pracę. Kontrakt menadżerski to umowa […]
Wrzesień 12, 2019

Podwyżki w ZUS w 2020 roku

Jak co roku czekają przedsiębiorców podwyżki opłacanych składek do ZUS. W 2020 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić około 120 zł miesięcznie więcej. Przedsiębiorcy opłacają […]
Wrzesień 12, 2019

Plan przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Zgodnie z Art. 584 Kodeksu Spółek Handlowych w pierwszym etapie przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową należy sporządzić plan przekształcenia.   Elementy planu przekształcenia Plan przekształcenia musi […]
Wrzesień 11, 2019

Kiedy opłaca się być na ryczałcie

Kiedy zakładamy działalność gospodarczą stajemy przed bardzo ważnym pytaniem, którą formę opodatkowania wybrać? Mamy prawo do wyboru jednej spośród czterech form opodatkowania: podatek liniowy, podatek progresywny, […]