Uncategorized

6 września, 2019

Podatek liniowy – dla kogo?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, podczas wypełniania wniosku w CEIDG musimy wybrać formę opodatkowania. Nasz wybór ma wpływ na wysokość płaconych podatków. Ważne, żeby dokładnie przeanalizować prognozę […]
5 września, 2019

Wniesienie pieniędzy do spółki

Często w firmie brakuje gotówki. Czasami pieniądze „spadają z nieba” –  właściciele dokonują wpłaty na konto firmowe nie przywiązując wagi do podstawy prawnej. Tymczasem każda wpłata […]
5 września, 2019

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zamknięcie sp. z o.o. i wyrejestrowanie jej z KRS to długotrwały proces zwany postępowaniem likwidacyjnym. Proces ten rozpoczyna się z momentem podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki […]
5 września, 2019

NIP na paragonie w roku 2020

Na początku września Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 01.01.2020r. paragony do których będą wystawiane faktury muszą zawierać NIP nabywcy towarów lub usług. Za nieprzestrzeganie tego przepisu […]
5 września, 2019

Nowy JPK w 2020 roku

Dotychczasowe deklaracje VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT zostaną zastąpione przez nową strukturę JPK składającą się z dwóch części: ewidencja VAT deklaracja VAT Dokument JPK będzie nadal tylko […]
4 września, 2019

Rozliczenie nadwyżki w podatku VAT

Deklaracja VAT-7 dla podatku od towarów i usług to rozliczenie podatku należnego i naliczonego. Podatek należny związany jest ze sprzedażą czyli np: dostawa towarów i usług, […]
4 września, 2019

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa ma bezpośredni wpływ na ekonomię zarządzania firmą, przejawiającą się płaceniem możliwie najniższych podatków. Wybór formy opodatkowania zawsze powinien być poprzedzony szczegółową analizą dotyczącą obszarów […]
4 września, 2019

Amortyzacja w JDG

Amortyzacja to rozłożenie kosztów związanych ze składnikami majątku firmy w czasie. O amortyzacji można mówić w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ten pierwszy dotyczy tylko dużych przedsiębiorców […]
4 września, 2019

 VAT – usługi gastronomiczne i cateringowe

Dla usług gastronomicznych i cateringowych stawka podatku VAT wynosi 8%. Jeżeli usługi te są związane ze sprzedażą napojów, dostawą tych towarów będą podlegały pod inną, wyższą […]