Uncategorized

7 września, 2020

JPK_VAT od 1 października 2020

Nowy JPK   Od 01.10.2020 nastąpi połączenie składanych dotychczas odrębnie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń dokonywanych dotychczas w formie […]
1 kwietnia, 2020

Tarcza antykryzysowa

W obecnej, bardzo ciężkiej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy potrzebują ogromnego wsparcia, aby ich firmy przetrwały, a pracownicy nie zostali zwolnieni. Na jakie wsparcie mogą liczyć?   Dofinansowanie […]
27 lutego, 2020

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2020 roku

W 2020 roku na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych mogą rozliczać się podatnicy, których przychody w 2019 roku nie przekroczyły kwoty 1 093 350 zł. Prawo do […]
21 lutego, 2020

Samochód stanowiący współwłasność a majątek firmowy

Często zdarza się tak, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce wprowadzić do firmy swój samochód. W jakim przypadku będzie on stanowił środek trwały? Co jeśli […]
15 stycznia, 2020

Kwartalna zaliczka na podatek dochodowy CIT i PIT 2020

Kto może skorzystać   Możliwość rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych kwartalnie dotyczy nowych firm oraz tzw. małych podatników.   Definicja małego […]
7 stycznia, 2020

Zmiana formy opodatkowania w 2020 roku

Wybór formy opodatkowania dokonuje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na wniosku CEIDG-1. Zmiana formy opodatkowania jest możliwa od początku kolejnego roku.   […]
2 stycznia, 2020

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej można skorzystać na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Od 1 maja 2019 r. ulgę można odliczyć wyłącznie […]
30 grudnia, 2019

Mały ZUS plus od 2020

Dnia 21.12.20219 rząd przyjął projekt dzięki któremu od stycznia 2020 firmy będą płacić mniejszy ZUS. 27 grudnia Senat jednogłośnie przyjął ustawę wprowadzającą Mały ZUS Plus. W […]
9 grudnia, 2019

Zasady rachunkowości

Poprzez zasady rachunkowości rozumie się reguły stworzone na podstawie przepisów prawa, zgodne ze standardami rachunkowości.   Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych   Do systemu przetwarzania danych wprowadza […]